NL AIC / AINed

AiNed EU MKB voucher

Het voucherprogramma steunt nieuwkomers om Europese samenwerkingen en projecten te ontwikkelen. Het gaat daarbij voornamelijk om innovatieve en early adopters MKB-bedrijven en startups die zich richten op AI-technologie of -toepassingen, en voor wie expansie naar Europa via samenwerkingsprojecten opportuun is. Zij kunnen vouchers aanvragen waarmee ondersteuning, expertise of capaciteit ingehuurd kan worden om het bedrijf te laten participeren in Europese voorlichting en matchmaking, om initiatieven te nemen om consortia te vormen of deel te nemen aan consortia, en om concrete EU projectplannen vorm te geven.

Technology Readiness Level (TRL)
Toegepast onderzoek
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 2.400.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Verkenning
Technologie
AI
Europese partner nodig?Ja
Academische partner nodig?Nee
Meer informatieNaar aanbieder