NL AIC / AINed

AiNed Fellowship grant 2

Het doel van de AiNed Fellowship grant is Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om talent. Dit geldt zowel voor het aantrekken van nieuw talent, als voor het behouden van talentvolle onderzoekers die concurrerende internationale aanbiedingen krijgen. Er wordt ingezet op uitzonderlijk AI-talent dat in elke AI-discipline werkzaam kan zijn, van technologie tot sociale en geesteswetenschappen. De Fellowship grants vergroten het aantal promovendi en postdoc onderzoekers aan Nederlandse universiteiten die zich richten op de uitdagingen uit de AI-onderzoeksagenda AIREA-NL. Dankzij de AiNed Fellowship grant wordt de kennis- en onderwijsbasis op het gebied van AI in Nederland verstevigd. En fungeert het op die manier als bron voor nieuwe kennis en opgeleide studenten voor toekomstige innovatie, valorisatie en toepassingsactiviteiten bij publieke en private partijen in Nederland. Het programma ondersteunt voornamelijk universiteiten en de bedrijven waar mee zij samenwerken in het versterken van de kennis- en innovatiebasis door het aanstellen van promovendi en postdocs.

Technology Readiness Level (TRL)
Toegepast onderzoek
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 33.256.476,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Verkenning
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Ja
Meer informatieNaar aanbieder