NL AIC / AINed

AiNed Impulsproject

Impulsprojecten hebben als doel om snel de haalbaarheid van nieuwe AI-toepassingen te onderzoeken met een zo compleet mogelijke groep stakeholders die veelal regionaal verbonden zijn. Voor het toekennen van kortlopende impulsprojecten met een beperkt budget worden idealiter de AI-hubs gemandateerd. Dit versterkt het eigenaarschap van de AI-hubs voor doelgerichte projecten en het bijeenbrengen van partijen daarvoor. Met name AI-hubs kunnen door hun regionale betrokkenheid er voor zorgen dat nieuwkomers en het MKB aansluiten. Iets dat met landelijke initiatieven veelal niet lukt door de ‘afstand’ en complexiteit van het systeem.

Technology Readiness Level (TRL)
Toetsing (Proof of principle / Proof of concept)
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 14.000.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Pilot A
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Nee
Meer informatieNaar aanbieder