NL AIC / AINed

AiNed Innovatielab

Innovatielabs zijn door bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen geĆÆnitieerde onderzoeksprojecten. Gericht op het ontwikkelen van AI-technologie in de vorm van een meerjarig onderzoeksprogramma. AiNed innovatielabs worden ingericht voor de prioritaire toepassingsgebieden (met spin-off naar andere) en focusgebieden. Om de ketenprojecten voor maatschappelijke en economische effecten blijvend te voeden met kennis uit onderzoek en innovatie. Daarnaast wordt voor snelle transfer van kennis valorisatie-samenwerking met innoverende en early adopting MKB en startups georganiseerd. AiNed innovatielabs hebben als uitgangspunt wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Dat vereist een samensmelting van verschillende onderzoeksexpertises bij WO, HBO en TO2. Het innoverende en early adopting MKB is ondervertegenwoordigd in traditionele onderzoeksprogrammaā€™s, omdat zij zich moeilijk meerjarig kunnen committeren. De zes inhoudelijke AI-vraagstukken, de focusgebieden, staan hier centraal. In deze focusgebieden is de potentie tot (cross)sectorale kennisdeling groot, maar bestaat onvoldoende stimulans voor individuele partijen om daar de leiding in te nemen. De vereiste lange termijn investering in kennis, skills, tools en talent is nog onrendabel op korte termijn. Een AiNed innovatielab ondersteunt samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen door financiering van (toegepaste) AI onderzoekers en bedrijfsmedewerkers.

Technology Readiness Level (TRL)
Toegepast onderzoek
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 27.300.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Verkenning
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Ja
Meer informatieNaar aanbieder