NL AIC / AINed

AiNed Learning community

Dit AiNed programmaonderdeel realiseert in belangrijke mate de benodigde doorbraak in nieuwe curricula en opleidingscapaciteit op alle niveaus en sectoren. De schaalsprong en versnelling worden bereikt door leren, innoveren en werken in expliciete samenhang met elkaar plaats te laten vinden. In learning communities werken praktijkgerichte onderzoekers, onderwijsontwikkelaars, en professionals uit het bedrijfsleven samen aan praktijkgerichte innovatie en doorvertaling van nieuwe kennis naar onderwijs- en scholingsprogrammaā€™s, aan het vergroten van de docentencapaciteit en aan pilots en demotrajecten. Meer curricula worden dan met beperkte capaciteit geactualiseerd en meer mensen worden in de praktijk opgeleid. Waarbij de rollen van kennis opdoen en kennis verspreiden in feite circuleren. De communities worden in nauwe samenwerking met de regionale AI-hubs georganiseerd om de aansluiting met het innovatieve en early adopting MKB maximaal te ondersteunen. De learning communities zijn verbonden met innovatielabs, ELSA Labs22 en ketenprojecten. Die daarvoor een expliciete human capital module krijgen. Een netwerk van te vestigen learning communities sluit direct aan bij regionaal MKB en regionale focus van AI-toepassingen. WO, HBO en MBO organisaties zorgen samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen dat leren, werken en innoveren in maximale samenhang met elkaar plaatsvinden.

Technology Readiness Level (TRL)
Demonstratie prototype in operationele omgeving
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 37.900.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Implementatie
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Ja
Meer informatieNaar aanbieder