NL AIC / AINed

AiNed MKB valorisatie 2

Verschillend onderzoek laat zien dat het MKB tegen vele barriĆØres aanloopt bij het toepassen van AI. Ze staan vaak te ver af van de kennisinstellingen, zijn niet of nauwelijks betrokken bij topsectoren en hebben in de regel weinig tijd en weinig financiĆ«le middelen. Voor AI geldt bovendien dat ze geen toegang tot data hebben. Daarnaast staan professionals met kennis van AI-implementaties vaak wat verder weg van het MKB, doordat zij focussen op een specifieke niche. Vooral het innovatieve en het early adopter MKB blijft achter in de toepassing van AI-kennis. Valorisatie en tech transfer richt zich daarom expliciet op deze doelgroep die een belangrijke economische en innoverende rol heeft. MIT (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) valorisatieprojecten overbruggen de kloof tussen kennisbasis en toepassing in AI-innovaties. Door valoriseerbare kennis en knowhow te laten circuleren en business-potentie te onderzoeken.

Technology Readiness Level (TRL)
Validatie prototype
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 24.400.000,-
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Implementatie
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Nee
Meer informatieNaar aanbieder