Zorgverzekeraar individueel

Contractonderhandelingen / onderdeel van bestaande zorgprestaties

Zorgverzekeraars kunnen in contractonderhandeling met een zorgaanbieder afspraken maken over eventuele vergoeding / investering. Kijk ook naar inkoopbeleid van zorgverzekeraars. In veel gevallen is niet de zorgverzekeraar maar de zorgaanbieder bepalend en kan die zelfstandig de keuze maken om een bepaalde innovatie in te zetten, en maakt die zelf de businesscase binnen de bestaande bekostiging (eg via DBC's)

Technology Readiness Level (TRL)
Product/dienst is compleet en operationeelMarkintroductie product/dienst/procedéDemonstratie prototype in operationele omgevingValidatie prototype
Sector
ZvW breed
Soort financiering
Structurele bekostiging via Zvw
Fondsgrootten.v.t.
Maximale bijdrage

notk (soms max tarieven voor prestaties, zie NZa)

Financier / verstrekker
Zorgverzekeraar individueel
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Implementatie
Technologie
AIeHealth
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Nee