NL AIC / AINed

Doorbraak ketenproject

Deze ketenprojecten bereiken doorbraken op hoger maturiteitsniveau (Technology Readiness Level - TRL) in geselecteerde toepassingsgebieden, topsectoren, maatschappelijke missies en service platformen met hoge toegevoegde waarde. Consortia van Nederlandse bedrijven, AI-onderzoekers en publieke organisaties – met participatie langs de waardeketen – dienen voorstellen voor ketenprojecten in. Deze projecten beogen sterk vraag-gestuurde en concrete doorbraken te bereiken met AI. Binnen een geprioriteerd toepassingsgebied en één of meer inhoudelijke focusgebieden. Reeds bij de eerste aanzet van het AiNed programma is een groot aantal consortia en ketenprojecten geïdentificeerd. Veel technische, maatschappelijke, opleiding en economische aspecten komen samen in een ketenproject, terwijl geen van de individuele onderwerpen eigenstandig een doorbraak kan bereiken. Doorbraak-ketenprojecten zijn omvangrijk en complex, want ze vergen het bijeenbrengen van veel verschillende partijen en een daadkrachtig en doelgericht projectmanagement.

Technology Readiness Level (TRL)
Implementatie en test prototype
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 5.000.000,-
Maximale bijdrage€ 5.000.000,-
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Pilot B
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Ja
Meer informatieNaar aanbieder