Zorgverzekeraar individueel

Facultatieve Prestatie

Prestatie wordt altijd aangevraagd door een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar samen. voor 1e lijn is ook facultatieve prestatie mogelijk. daarvoor geldt een andere link. kijk even op de NZa website.
Voor de ziekenhuiszorg kan alleen nog in 2023 een facultatieve prestatie worden ingediend

Technology Readiness Level (TRL)
Product/dienst is compleet en operationeel
Sector
Primary HealthcareHospital HealthcareMental Healthcare
Soort financiering
Structurele bekostiging via Zvw
Fondsgrootten.v.t.
Maximale bijdrage

notk (vrij tarief)

Financier / verstrekker
Zorgverzekeraar individueel
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijd31 december 2023
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Pilot B
Technologie
AIeHealth
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Nee
Meer informatieNaar aanbieder