Regionaal loket

MIT  haalbaarheid (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren)

Een haalbaarheidsproject is een project dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in kaart te brengen. Hierbij wordt ook aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootten.v.t.
Maximale bijdrageNader overeen te komen
Financier / verstrekker
Regionaal loket
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Nee