NL AIC / AINed

Verkennend ketenproject

In verkennende ketenprojecten staat de toepassing van een kansrijke AI-technologie in één van de geprioriteerde toepassingsgebieden centraal, maar is er minder sprake van een vooropgezet implementatieplan. De projecten hebben als doel het verkennen van recente wetenschappelijke AI-ontdekkingen en de kansen voor grote maatschappelijke of economische uitdagingen. Om zo tot een tijdig en zinvol oordeel te komen over de kans van slagen (fail fast or scale fast). Innovaties worden gedreven vanuit nieuwe en potentiële onderzoeksresultaten op lager maturiteitsniveau (lagere TRLs), zoals die voortkomen uit de grand challenges van de onderzoeksagenda AIREA-NL. Ook hier worden consortia langs de waardeketen vormgegeven.

Technology Readiness Level (TRL)
Toetsing (Proof of principle / Proof of concept)
Soort financiering
Subsidie
Fondsgrootte€ 450.000,-
Maximale bijdrage€ 150.000,-
Financier / verstrekker
NL AIC / AINed
Deadline indienen
subsidie aanvraag
n.v.t.
Einddatum looptijdn.v.t.
Fase volgens Hulpmiddel Handelingsruimte
Pilot A
Technologie
AI
Europese partner nodig?Nee
Academische partner nodig?Ja
Meer informatieNaar aanbieder