In de langdurige zorg zijn grote personeelstekorten en de verwachting is dat de inzet van technologie de tijdsdruk voor medewerkers kan verminderen en daarmee positief kan bijdragen aan hun werkplezier. Daarnaast kan het de kwaliteit van leven van cliƫnten verhogen. Het ministerie van VWS heeft daarom aan adviesbureau Significant Public en Vilans opdracht gegeven om tijdbesparende technologieƫn voor de ouderenzorg in kaart te brengen.

De aanleiding voor het onderzoek was om de inzet van (slimme) technologie in de ouderenzorg verder te bevorderen. De focus van het onderzoek ligt - in opdracht van VWS - op het in kaart brengen van technologieĆ«n die zich hebben bewezen of een potentie bieden op het gebied van tijdbesparing. Een documentstudie en diverse interviews in de praktijk hebben geleid tot waardevolle bevindingen en inzichten voor zorgaanbieders in de ouderenzorg. Het resultaat zou je kunnen zien als Ć©Ć©n van de vele puzzelstukjes die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg door ondersteuning van technologie. Naast inzichten over de effecten en aandachtspunten bij het werken met tijdbesparende technologie, kwamen er ook inzichten naar voren die te maken hebben met de context waarin de technologie geĆÆmplementeerd wordt: de kennisbehoefte in het veld, de rol van stakeholders en de kijk op tijdbesparing door technologie.

Onderzoek

In dit onderzoek zijn in de beginfase 17 zorgtechnologieƫn onderzocht of er sprake is van voldoende onderbouwde tijdbesparing. Hieruit zijn een 13 zorgtechnologieƫn naar voren gekomen die in ieder geval in potentie tijd besparen op de werkvloer. Bij drie zorgtechnologieƫn was op dat moment in het onderzoek sprake van te weinig onderbouwing van tijdsbesparing en ƩƩn zorgtechnologie wordt al op grote schaal toegepast. De 13 geselecteerde zorgtechnologieƫn zijn vervolgens verdiepend onderzocht.

Lees meer en bekijk het rapport hier.