Via een SET-subsidie introduceerde Raadthuys GGZ ā€˜blended behandelen, tenzijā€™. Dit had als doel om e-health trajecten binnen de GGZ-schaal op te schalen. Inmiddels hebben 500 cliĆ«nten toegang tot een online behandelplatform. Daarmee kunnen zij meer in eigen tijd zelfstandig aan de slag binnen hun behandeltraject. In onze reeks interviews over resultaten van de SET-subsidie spreken we deze keer met Raadthuys GGZ behandelaars Dionne Boschloo en Tessa van Loenhout.

Raadthuys GGZ biedt zorg in de basis ggz en specialistische ggz aan zowel kinderen als volwassenen. De instelling streeft ernaar om zo veel mogelijk behandeltrajecten gecombineerd te kunnen aanbieden. Dat wil zeggen: zowel via een online e-health platform als face-to-face behandelcontacten. Deze inzet van e-health moet eraan bijdragen om cliĆ«nten sneller te kunnen helpen. Daarnaast krijgt de cliĆ«nt meer eigen regie Ā over zijn eigen behandeltraject. Dat kan uiteindelijk voor behandelaren een tijdsbesparing opleveren, zodat meer cliĆ«nten in dezelfde tijd geholpen kunnen worden. Het SET-project van deze instelling gaat over het vormen van blended behandelingen: een combinatie van online behandeling en face-to-face gesprekken. De effecten van e-health komen bij Raadthuys GGZ het beste naar voren binnen dezeĀ blended care. Daarvoor ontwikkelde de instelling binnen het e-health-platformĀ ā€˜Jouw Omgevingā€™Ā diverse online behandelprogrammaā€™s.

Regie, tijdsbesparing en toegang

Raadthuys GGZ startte het project ā€˜blended behandelen tenzijā€™ in 2020. Een jaar later kregen Raadthuys GGZ-behandelaars Dionne Boschloo (jeugd) en Tessa van Loenhout (volwassenen) er op de werkvloer mee te maken. ā€˜Een doelstelling was meer regie bij cliĆ«nt te leggen,ā€™ vertelt Dionne. ā€˜Er thuis mee aan de slag te gaan; opdrachten, informatie teruglezen, voorbereiden op afspraken. Maar ook meer contact met de behandelaar kunnen hebben, op een beveiligde manier via de chatfunctie.ā€™ Een tweede doel was tijdsbesparing. Die werd gerealiseerd doordat een behandeltraject korter kon zijn als cliĆ«nten meer zelf kunnen doen. Zoals uitleg via het platform over opdrachten en achtergrondinformatie die cliĆ«nten zelf kunnen doornemen. Een derde doel was om meer cliĆ«nten toegang te geven tot zorg. Via blended care zouden meer cliĆ«nten tegelijkertijd in zorg kunnen zijn en hiermee de wachtlijsten verkorten. Na afloop van een online traject kunnen cliĆ«nten via Jouw Omgeving hun leerplan downloaden. Zo kunnen ze op ieder moment zelfstandig teruggrijpen op de geleerde handvatten.Ā 

Accounts voor nieuwe cliƫnten

Met trots verteltĀ Tessa over het besluit van Raadthuys GGZ om elke cliĆ«nt die zich aanmeldt, automatisch een account voor de online omgeving (Jouw Omgeving) te bieden. ā€˜Dat markeerde een grote verandering. Eerder probeerden we het platform mondjesmaat uit binnen een aantal zorgpaden en modules. Op dit moment hebben 480 cliĆ«nten een account; sinds 2022 krijgt iedereen na het intakegesprek er Ć©Ć©n!ā€™ Vanzelfsprekend zijn er verschillen in hoeverre cliĆ«nten er gebruik van willen of kunnen maken. Dat hangt af van de capaciteit van de cliĆ«nt en of het bij de behandeling past.

Lees verder

Wil je het interview van Dionne Boschloo en Tessa van Loenhout over het project 'blended behandelen, tenzij' vanĀ Raadthuys GGZĀ verder lezen? Dat kanĀ bij ZonMw.