Uit een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt dat artificiƫle intelligentie (AI) van meerwaarde is in de zorg. Maar dat er nog veel potentieel is voor doorontwikkeling in de toekomst, omdat de mogelijkheden nu nog niet volledig worden benut.

Het programma ā€˜Waardevolle AI voor gezondheidā€™ van het ministerie van VWS heeft het potentieel van AI binnen de gezondheidszorg laten onderzoeken door Ecorys, onder begeleiding van een team van experts op het gebied van MKBA en economische verkenningen. Het onderzoek vond plaats van juni tot en met december 2021. Er zijn drie casussen onderzocht. De uitkomsten zijn beschikbaar in het rapport ā€˜Maatschappelijke kosten en baten van toepassing van AI in de zorgā€™.

Benieuwd naar het hele artikel? Lees verder op de website van Data voor gezondheid.Ā