In het voorjaar van 2020 startte Zorg voor innoveren de voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaches. In zes rondes bood de regeling een subsidie voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, waarbij een coach een zorginnovator ondersteunde bij implementatie of opschaling van een bestaande innovatie. Woundscout en de Wolk heupairbag zijn twee projecten die hun voordeel deden met de regeling.

Wolk heup-airbag

Ingeborg van Velden is adviseur beleid bij Zorggroep Noorderboog: “Wolk is een heupairbag. Sensoren in de Wolk monitoren 500 maal per seconde iedere beweging en herkennen een val direct. Voordat de drager de grond raakt, wordt een airbag opgeblazen rond de heup zodat de val zacht is.” Voor de cliënt betekent het dragen van de heupairbag een verbetering van de kwaliteit van leven door meer bewegingsvrijheid en veiligheid. Voor de zorgmedewerkers betekent het geruststelling en voor de zorg in het algemeen dat door het voorkomen van heupbreuken veel kosten worden bespaard. Noorderboog had de Wolk al op één locatie geïntroduceerd en geïmplementeerd en wilde opschalen naar meerdere locaties. Daarbij verleende de leverancier van de Wolk heupairbag ondersteuning en wees de organisatie op de voucherregeling voor een coach.

Het belang van draagvlak

Het draaiboek van de introductie en implementatie op die eerste locatie bleek niet zomaar toepasbaar op de volgende. Ingeborg licht toe: “Het gaat niet alleen om een draaiboek maar ook om draagvlak. Het is belangrijk om medewerkers, specialisten en cliënten mee te krijgen. Ons uitgangspunt is om daar te beginnen waar enthousiasme is. Dat hebben we een beetje moeten ondersteunen en op weg moeten helpen.” In dat kader hielp de coach met de organisatie van een startbijeenkomst voor alle medewerkers. Die bijeenkomst stond in het teken van het leren werken met hulpmiddelen en het beleggen van de rollen binnen het implementatietraject. Naast de coaching is Noorderboog begonnen met het herijken van hun beleid rond de inzet van zorgtechnologie en e-health. “We hebben een jaarplan voor dit jaar en maken een doorkijk naar komende jaren. Daarbij willen we focussen op bewezen zorginnovaties die we al gebruiken, maar nog niet over de hele organisatie zijn uitgerold. We willen dat andere locaties er ook van kunnen profiteren.” 

Blijvend voordeel

De ervaring die Noorderboog heeft opgedaan met de coach heeft een effect dat ook in de toekomst blijft bestaan, vertelt Ingeborg. “We hebben kennis, expertise en implementatie-ervaring in huis gehaald. Wat we daarvan hebben geleerd, gebruiken we ook voor andere interne trajecten. Voor anderen die nadenken over de hulp van een coach, heb ik na onze ervaring een nuttig advies. Zorg ervoor dat je een goed overzicht hebt van wie er allemaal betrokkenen zijn bij de zorginnovatie. Neem de betrokkenen ook mee in het hele proces rond het inzetten van een implementatiecoach en wat dat voor hen betekent. Dat vraagt om draagvlak; innoveren doe je samen!”

Woundscout

Het project Woundscout maakt via een e-health oplossing monitoring op afstand mogelijk binnen de chronische wondzorg. Woundscout is gericht op ondersteunen van degene die de regiefunctie wondzorg heeft met als doel patiënten met wonden zo lang mogelijk uit het ziekenhuis te houden. De toepassing werkt met een online dashboard voor alle betrokken zorgverleners. Het maakt het opstellen en monitoren van behandelplannen, communicatie met de patiënt en uitwisseling tussen zorgverleners mogelijk.

Ayoub Charehbili is radioloog in opleiding aan het Maasstad ziekenhuis Rotterdam en projectleider van Woundscout. Hij noemt de financiering van zorginnovaties complex. “Er zijn verschillende wegen te bewandelen, verschillende prestaties waarop je aanspraak kunt maken. Daarvan hadden wij totaal geen overzicht.” Wat het project in het bijzonder hielp, was het idee van de coach om niet alleen op ziekenhuizen te focussen maar ook op huisartsen of verpleegkundige organisaties. Daarvoor bestaat namelijk een nieuwe prestatie wondzorg: dat gaf aanleiding om ook aan implementatie buiten het ziekenhuis te denken. 

Pilot maakt knelpunt duidelijk

Met Woundscout werd een pilot gedaan in een ziekenhuis in Emmen. Feedback uit die test gaf aan dat het onhandig is om voor elke patiënt een nieuw account aan te moeten maken in een nieuw dashboard. De wens ontstond om het volledig te integreren in het Elektronisch Patiëntendossier. Ayoub: “Wij hadden geen ervaring met het aanleggen van koppelingen met de geldende Elektronische Patiëntendossiers. Daarom zijn we nu in gesprek zijn met diverse partijen die zo’n koppeling wel hebben, om daarin samen te werken. Daar ligt nu onze uitdaging voor opschaling, niet meer aan welke touwtjes we bij de zorgverzekeraar moeten trekken.”

Positieve ervaring

Ayoub kijkt positief terug op de ervaring met de coach: “Het was een geslaagd traject. We hebben geleerd dat je mensen bij het project moet betrekken die ervaring hebben met financieren van zorg, met name zorginnovaties. Je kent de juiste routes niet als je niet op bestuurlijk niveau in de zorg hebt gewerkt. Je weet niet wat daadwerkelijk relevant is, wat de moeite waard is om tijd in te steken. Onze coach kent het veld goed; zij heeft ons zulke zaken  duidelijk gemaakt."

Ayoub heeft een tip voor partijen die erover denken een coach in te schakelen: “Voordat je een coachingstraject aangaat, moet je deadlines en overlegmomenten inplannen. Anders blijf je teveel met de stroom meedrijven.”