Na twee succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingsoaching, opent op 6 januari 2021 de derde ronde. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven, maar vanaf nu is de regeling ook toegankelijk voor gemeenten en GGD. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!

Doel regeling 

De regeling Implementatie- en opschalingscoaching is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

In de derde ronde is 1,1 miljoen euro beschikbaar en per aanvrager maximaal 5.000 euro inclusief eventueel verschuldigde btw met een maximale looptijd van vier maanden.

Doelgroep uitgebreid

De regeling kan nu ook aangevraagd worden door gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD ’en).  Naast deze nieuwe doelgroep blijft de regeling uiteraard ook beschikbaar voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD.

Geïnteresseerd?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk donderdag 25 februari, 14:00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline van donderdag 25 februari (14:00 uur) bereikt zijn, dan sluit de oproep vroegtijdig. Je zult dan moeten wachten tot de volgende ronde. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep.

Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kan verwachten! Houd er wel rekening mee dat elke ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken


Kijk voor de meest gestelde vragen op de FAQ pagina voor Implementatie- en opschalingscoaching.
Ook interessant: Hier lees je de publiekssamenvattingen van aanvragers die jou voor zijn gegaan.