Per 1 maart gaat de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) open. Bent u aanbieder of inkoper van ondersteuning of zorg en wilt u een e-health toepassing(en) opschalen en structureel borgen? Dan is deze regeling mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband. We leggen u kort uit wat de SET inhoudt.

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen, de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. Voor deze mensen kan e-health van veel betekenis zijn als het gaat om zelfstandig blijven wonen met een goede kwaliteit van leven.

Wat zijn e-health toepassingen?

Onder e-health toepassingen wordt verstaan:¬†digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De behoefte van de gebruiker of mantelzorger is hierbij het uitgangspunt. E-health toepassingen kunnen bijdragen aan¬†functies zoals veiligheid, (integrale) verzorging en verpleging, dagstructurering, activering en sociale contacten.¬†Voor 2019 is ‚ā¨ 28 miljoen beschikbaar voor de SET.¬†De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst.

Meer weten of aanvraag indienen?

ZonMw plaatste een overzicht van alle eigenschappen en voorwaarden van de SET. Bekijk het artikel hier.  Direct aanvragen? Ga naar de regelingspagina over de SET van de RvO.