Zorgorganisatie Omring startte in 2019 met de opschaling van e-health-toepassingen om de medicatietoediening efficiënter en veiliger te maken. Dit deden ze met subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het resultaat? Flinke tijdsbesparingen, betere samenwerking in de regio én tevreden medewerkers. Projectleider Jurriaan Vogel vertelt er meer over. Harry Wildeboer gaat in op de regionale stand van zaken in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

Leuk dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om te vertellen over de uitrol van e-health-toepassingen in jullie regio. Zouden jullie je eerst kort willen voorstellen?

Jurriaan: “Ik werk als consultant digital bij Supply Value. Vanuit die rol help ik Omring als projectleider bij de implementatie van verschillende IT-projecten, waarvan een aantal kon worden uitgerold met SET-subsidie.”

Harry: “Ik was regionaal verantwoordelijk voor de selectie, de contractering, de uitrol, het beheer en de werkafspraken van een regionale eTRS-toepassing, een elektronisch toedien registratie systeem. Vanuit die hoedanigheid onderhield ik onder andere het contact met apotheken, huisartsen en andere zorgorganisaties in de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland, waar Omring ook actief is.”

Jurriaan Vogel

Portret van Jurriaan Vogel

Harry Wildeboer

Wat is het doel van de uitrol van een regionale eTRS-toepassing?

Harry: “Een regionale eTRS-toepassing verbetert de digitale samenwerking en zorgt voor beter medicatiebeheer voor thuiswonende cliënten. Toedieningsregistratie maakt het daadwerkelijke medicatiegebruik digitaal inzichtelijk, zodat apotheken dit weer kunnen monitoren. De verwachting was dan ook dat het digitaal vastleggen van medicatietoediening zou bijdragen aan het simpeler, duidelijker en efficiënter maken van de samenwerking tussen de thuiszorgmedewerkers, apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Het zorgt op regionaal niveau voor kortere lijntjes, meer duidelijkheid en minder kans op fouten, wat weer bijdraagt aan een verbeterde medicatieveiligheid. Regionale eenduidigheid is erg belangrijk voor de succesvolle implementatie van e-health-toepassingen. Het is immers moeilijk samenwerken als elke organisatie in de regio een ander systeem gebruikt. Daarom is er op regionaal niveau naar een gezamenlijke oplossing gezocht. Dit werd CareXS Meddy. Uiteindelijk gaat zo’n 80 procent van alle partijen in de regio – thuiszorgorganisaties, apotheken en apotheekhoudende huisartsen – hiermee werken. Een mooi resultaat.”

Wat was voor Omring de aanleiding voor het aanvragen van de SET-subsidie?

Jurriaan: “Bij Omring is de SET-subsidie ingezet voor de implementatie van CareXS Meddy en de automatische medicijndispenser Medido. Van de subsidie konden we de interne projectorganisatie voor de uitrol hiervan betalen, inclusief de online trainingen en e-learning voor medewerkers.”

Welke resultaten zijn er bij Omring dankzij SET behaald?

Jurriaan: “Bij Omring werken alle, ruim 1.000 thuiszorgmedewerkers met CareXS Meddy. Het wordt ingezet voor meer dan 1.300 cliënten bij wie Omring betrokken is voor medicatietoediening. Voor Omring is de uitrol compleet: alle extramurale cliënten die in aanmerking kunnen komen zitten er nu ook in. Aan het einde van de SET-subsidieperiode gebruikten 165 cliënten van Omring de automatische medicijndispenser en inmiddels zijn dat er zo’n 200. Hoewel we geen harde cijfers hebben om dit te onderbouwen, is de inschatting dat het gebruik van de e-TRS-toepassingen leidt tot een tijdsbesparing van ongeveer 30 minuten per fulltime medewerker per week.”

Harry: “In de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland werken alle (grotere) thuiszorgorganisaties en alle apotheken met de regionale eTRS-toepassing (CareXS Meddy). Naast Omring zijn dat bijvoorbeeld ook ZorgCirkel en Evean.”

Jurriaan: “De inzet van de automatische medicijndispenser heeft een direct effect op de eigen regie en zelfstandigheid van onze cliënten, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Bovendien geeft de medicijndispenser cliënten meer vrijheid, omdat ze niet meerdere keren per dag een thuiszorgmedewerker over de vloer krijgen voor de toediening van hun medicijnen. Cliënten profiteren indirect van de invoering van de eTRS. Het bespaart tijd, waardoor de thuiszorgmedewerker meer tijd heeft voor andere dingen, zoals een praatje of kennismaken met nieuwe cliënten. Daarnaast helpt het om medicatiefouten terug te dringen, wat weer zou kunnen leiden tot minder incidenten en minder ziekenhuisopnamen. Kortom: de invoering hiervan leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor onze cliënten.”

Harry: “Handig voor medewerkers is dat documentatie, bijvoorbeeld over complexe medicatie, direct toegankelijk is via een app. Ook kan gemakkelijker worden voldaan aan het vier-ogenprincipe bij de toediening van bepaalde medicijnen. Voorheen moest je dat met kunst- en vliegwerk voor elkaar zien te krijgen, maar dankzij de app is dat tweede paar ogen nu gemakkelijk en efficiënt te organiseren. Een tweede zorgprofessional kan nu namelijk de tweede controle doen op afstand, via beeldbellen.”

Ben je benieuwd naar het volledige interview? Lees verder op de website van ZonMw