Bij Zorgorganisatie Adelante gebruiken inmiddels 1800 kinderen, jongeren en volwassenen met blijvend centraal neurologisch letsel beeldbellen en ruim 700 het online oefenportaal. Dit hebben zij gerealiseerd door met SET-subsidie 2 e-health oplossingen op te schalen. In een interview met ZonMw vertellen Projectleider Margreet Meems en fysiotherapeut Joke Verlinden over het project en de resultaten tot nu toe. Zorgorganisatie Adelante gebruikte SET-subsidie voor beeldzorg en telerevalidatie. 

Waarom heeft Adelante SET-subsidie aangevraagd?

Margeet: “Tijdens de eerste coronalockdown in 2020 hebben we het online oefenportaal van Telerevalidatie.nl aangeschaft en versneld geïmplementeerd. Alle poliklinische behandelingen waren stopgezet en zo konden we onze patiënten ten minste iets bieden.

Vervolgens hebben we gekeken wat het online oefenportaal ons op langere termijn kan bieden. Hoe kunnen we het inzetten zodat het van meerwaarde is in de reguliere zorg? Datzelfde geldt voor beeldbellen. Beiden wilden we graag opschalen. We hebben de applicaties beter ingericht, met eigen behandelprogramma’s en gekeken naar wat we moesten aanpassen in onze eigen werkprocessen om het goed te implementeren.”

Hoe zetten jullie de e-health toepassingen in?

Margreet: “We bieden blended care aan: een combinatie van fysiek en digitaal zorgaanbod. Een deel van de therapiesessies kan via beeldbellen en het online oefenportaal gaan. Dat verschilt per discipline. Fysiotherapeuten zien mensen vaker fysiek, maar ondersteunen het revalideren met een online oefenprogramma. Logopedisten en ergotherapeuten, maar ook de diëtiste, maken eenvoudig naar behoefte en belastbaarheid gebruik van beeldbellen en informatiedeling online. Enkel fysieke afspraken blijven natuurlijk bestaan voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, of de middelen of cognitieve mogelijkheden niet hebben.


In het oefenportaal kunnen patiënten oefeningen doen, maar ook informatie vinden en lijsten invullen over wat ze doen op een dag. Deze informatie kan de behandelaar weer gebruiken tijdens de therapie, bijvoorbeeld in het kader van belasting en belastbaarheid van de patiënt. Ze kunnen hun behandelaar ook berichten sturen. De behandelaar krijgt daar dan een melding van en kan via het dossier van de patiënt het bericht openen, dat werkt heel handig." 

Welke winsten worden er behaald?

Margreet: “Ons doel is dat onze zorgverleners hiermee een gelijke of zelfs betere kwaliteit van zorg kunnen leveren. We merken dat door de inzet van beeldbellen het plannen flexibeler wordt. Als de patiënt niet lekker is of beperkte tijd heeft, of de zorgverlener met een gebroken been thuis zit en eerder natuurlijk met de quarantaines dan is het toch mogelijk om sommige afspraken door te laten gaan en te weten hoe het gaat en wat thuis gedaan kan worden.
Uit onze meting bleek dat veel zorgverleners bang waren dat ze door deze toepassingen meer achter de computer zouden moeten gaan zitten. Dit zou hun werkplezier waarschijnlijk negatief beïnvloeden. Als je dit soort toepassingen goed en duurzaam invoert, hoeven medewerkers juist niet meer digitaal te werken. Je houdt namelijk meer tijd over om als zorgverlener echt jouw expertise in te kunnen zetten.”

Joke: “Daar kan ik wel een voorbeeld van kan geven. Als fysiotherapeut tekenden wij vaak huiswerkoefeningen. Nu zetten we een videobestand in het oefenportaal, waarop de patiënt de oefening uitvoert. Dit is zo gebeurd en maakt de interactie met patiënten doeltreffend en prettig. Zo’n filmpje stimuleert het oefenen thuis ook, dus voegt echt iets toe.” 

Benieuwd naar de winsten die behaald zijn bij dit project en hoe Adelante medewerkers heeft gemotiveerd om de toepassing te gebruiken? Lees dan hier het gehele interview.