RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL) zijn gestart met voorbereidingen van een nieuwe E-healthmonitor 2021-2023, op verzoek van het ministerie van VWS. De drie partijen zijn samen goed in staat publieke gezondheid en de eerste- en tweedelijnszorg te overzien. Net zoals de eerste E-healthmonitor beschrijft de ‘2.0’-versie de digitale zorg in cijfers en daarnaast ook lokale best practices.

Nieuw in het onderzoek zijn werksessies waarin inzichten worden gedeeld met betrokken professionals, patiënten, burgers en managers ter promotie van het gebruik van digitale zorg.
De E-healthmonitor beschrijft de inzet van e-health door onder meer huisartsen, specialisten in ziekenhuizen, paramedici en professionals in de zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook de ervaringen van zorggebruikers met e-health, zoals het gebruik van gezondheidsapps en digitale consulten, worden onderzocht.

Lees het volledige artikel op de website van het Nivel.