De toepassing van e-health is mede door de coronacrisis in alle zorgsectoren toegenomen. Digitale zorg biedt kansen voor deze zorgsectoren, maar er zijn ook uitdagingen. Dit blijkt uit de E-healthmonitor 2021 die onlangs is verschenen. Dit onderzoek geeft je inzicht in de huidige stand van zaken en de nieuwe ontwikkelingen rondom digitale zorg. Ook welke effecten deze ontwikkelingen hebben op zowel zorgverleners als zorggebruikers.

E-health kan op verschillende manieren worden ingezet. Met de e-healthmonitor volgt het RIVM samen met Nivel en National eHealth Living Lab de ontwikkelingen in de toepassing van digitale zorg. Ook is gevraagd aan zorgmedewerkers en zorggebruikers hoe zij over de huidige toepassingen van digitale zorg denken. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van VWS. 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport?

Meer informatie?

Wil je meer lezen over de E-health monitor 2021? Ga dan naar de website van het RIVM