Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken. De financiering is beschikbaar om via innovatiecompetities nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van de coronacrisis te vinden.

De innovatiecompetities zijn trajecten, waarbij publieke diensten een vraagstuk uitzetten waarvoor nog geen product of dienst op de markt beschikbaar is.
Door steun voor haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten, kunnen de nodige oplossingen uitgedacht en opgeleverd worden. 

Zo krijgen mkb’ers, die hier als gevolg van de coronacrisis mogelijk niet de middelen voor hebben, de kans om hun innovatieve ideeën toch ten uitvoer te brengen.
Voorstellen worden op volgorde van indienen gehonoreerd en kunnen rekenen op maximaal 50 procent cofinanciering (tot 500.000 euro) van de ontwikkelingskosten.


Meer informatie

Lees de volledige oproep in de Staatscourant; dien je voorstel of idee voor 30 juni 2020 in.