Het Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek overhandigde op 24 juni de eerste kennisagenda aan Ernst van Koesveld (DGLZ) van het ministerie van VWS. De kennisagenda bevat concrete aanbevelingen om kennis uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk. De focus van deze eerste agenda ligt op het verplaatsen van zorg.

Foto overhandiging kennisagenda JZOJP

Beeld: ©VWS

Overhandiging Kennisagenda 2020

Aanbevelingen voor ministerie en praktijk

Met de kennisagenda, die jaarlijks zal verschijnen, adviseert het Kennisplatform de minister van Medische Zorg & Sport over de programmering van het ministerie van VWS. Ook partijen uit de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben baat bij de analyse en aanbevelingen in de agenda. Het helpt hen om te bepalen waar het ontwikkelen en toepassen van kennis zich op moet richten het komende jaar.