Vanaf 1 maart is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) open. We spreken Jerry Kanhai van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Inge Valstar van ZonMw over de bestaansreden van deze subsidie.

"Er bestaan al veel goede e-health-toepassingen," vertelt Kanhai, "maar personeel heeft vaak geen tijd om op te schalen. Die tijd willen wij met de SET stimuleren."

Aanvraag met kwaliteit

Sinds de opening van de stimuleringsregeling zijn al veel reacties en vragen binnengekomen. Aanvragen komen binnen bij de RVO, die het bedrag van € 28 miljoen verdeelt op volgorde van binnenkomst. Veel potentiele subsidieaanvragers stellen daarom vragen over de manier van indienen. "Het is een 'first come, first serve', dus mensen willen weten of ze zo snel mogelijk moeten indienen of dat ze een kwalitatief goede aanvraag moeten doen," zegt Inge Valstar van ZonMw. “Een aanvraag doen kan best lastig zijn, die heb je niet in een middag geschreven. Wij raden aan om een aanvraag in te sturen die helemaal in orde is. Als je niet voldoet aan de formele voorwaarden moet je het weer aanpassen, en dan sta je weer achteraan in de rij." ZonMw organiseert informatiebijeenkomsten over de SET en coördineert de SET-up, een ondersteuningsprogamma voor al erkende projecten.

Enorme sprongen

Zowel Kanhai als Valstar kijken uit naar veel kwalitatief goede aanvragen die mee dingen voor de SET. Valstar: "Als we zien wat er nu al binnen is gekomen in de Quickscans (de informele toets die kijkt of het idee voor de aanvraag past binnen de regeling), ziet het er positief uit. Mooie plannen, goed onderbouwde ideeën waarin mensen goed aangeven wat de regionale opgave de grootte van de opschaling is. Dat is precies de bedoeling van deze regeling. We hopen hiermee enorme sprongen te maken in het gebruik van e-health. Allemaal zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen."


Meer informatie?