Als ondernemer in de zorg krijg je te maken met allerlei wetten en regels. Die zijn nodig om ervoor te zorgen dat de uitvoering van zorginnovatie op een goede manier verloopt.

Het lijkt soms lastig om in al die wet- en regelgeving ruimte te vinden voor vernieuwing. Gelukkig is niet alles vastgelegd: er zijn mogelijkheden om innovaties op de markt te brengen en op te schalen.

Zo heeft de overheid verschillende regelingen en programma’s waarmee zij zorginnovatie wil stimuleren. Ook veel zorgverzekeraars zijn bezig met innovatie en staan open voor ideeën die de zorg beter, efficiënter of goedkoper maken. Hieronder vind je de antwoorden op 4 veel gestelde vragen over de wet- en regelgeving rondom zorginnovatie:

1. Hoe kan de overheid mij helpen om mijn zorginnovatie in de praktijk te proberen?

Er zijn verschillende regelingen waarmee de overheid ondernemers in de zorg op weg helpt bij het experimenteren met zorginnovaties. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bijvoorbeeld de beleidsregel 'Innovatie voor kleinschalige experimenten' en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten. Deze regels maken het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt. 
    
Wanneer je al verder gevorderd bent met je innovatie, is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Via deze regeling is het mogelijk om tijdelijke financiering te krijgen voor veelbelovende behandelingen die nog niet uit het basispakket worden vergoed. Om de innovatie vervolgens in het basispakket te krijgen, moet de effectiviteit ervan vastgesteld worden. Daarom is een voorwaarde voor de subsidie dat er tijdens de subsidieperiode kwalitatief onderzoek gedaan wordt naar de (kosten)effectiviteit van de zorg. 

2. Welke regelingen heeft de overheid om innovatie in de zorg te stimuleren?

Er zijn 16 financiële regelingen om innovatie in de zorg een impuls te geven. Deze regelingen zijn verzameld door Zorg van Nu. Je vindt alle regelingen in deze publicatie. Het doel van deze ‘regelingenwaaier’ is om ondernemers in de zorg te helpen bij het zoek na naar de juiste vorm van financiering of subsidie. Van elke regeling wordt kort geschetst wat het doel en de doelgroep zijn, welke financiering beschikbaar is, wat de looptijd ervan is en waar je meer informatie kunt vinden. 

3. Waar moet ik aan voldoen om een zorginnovatie te implementeren?

De exacte vereisten verschillen per innovatie. Over het algemeen kun je zeggen dat een innovatie veilig moet zijn, de werking moet zijn aangetoond en dat de risico’s voor de patiënt aanvaardbaar moeten zijn. Het is niet aan de overheid om te bepalen of een innovatie wordt gebruikt, dat is aan veldpartijen zelf (de wetenschappelijke verenigingen, verzekeraars en de patiënten).

Bij het implementeren van een innovatie is het belangrijk om te weten of de zorgverzekeraar dit mag vergoeden uit het basispakket. Het Zorginstituut beoordeelt op basis van vastgestelde wettelijke procedures of dit het geval is. Die beoordeling verschilt per zorgvorm. Lees meer over de Beoordeling van nieuwe zorg

4. Hoe weet ik of er ruimte is om mijn zorginnovatie bekostigd te krijgen?

Veel zorginnovaties komen tot stand met een projectsubsidie, maar structurele bekostiging van de innovatie is vaak een stuk lastiger te realiseren. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg voor 2020 zijn de regels voor de inzet van e-health vastgelegd. In deze wegwijzer staan alle bestaande en nieuwe declaratieregels op een rij, zodat deze meegenomen kunnen worden in het proces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of -kantoren. 

De regelgeving rondom digitale zorg en ondersteuning zijn dit jaar verruimd, bijvoorbeeld voor thuiszorgtechnologie in de wijkverpleging. Ook is er in de wegwijzer voor het eerst een hoofdstuk opgenomen voor preventie en (digitale) hulpmiddelen en hoe deze zich verhouden tot de bekostiging van digitale zorg. De Wegwijzer bekostiging digitale zorg komt jaarlijks in juli uit voor het daaropvolgende jaar.