Het laatste innovatiecafĆ© van 2023 van Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl had de Tolhuistuin in Amsterdam als locatie. Moderator Mieke Klerkx van VitaValley verzorgde een introductie, waarna vier sprekers hun ervaringen deelden. Daarin kwam het belang van een goede businesscase naar voren. Net als de behoefte van innoverende partijen om te weten van hun collegaā€™s wat die ondernemen. Want dan kan innoveren sneller, doeltreffender en efficiĆ«nter gebeuren. Wat zijn de geleerde lessen?

Op 30 november 2023 vertelde moderator Mieke Klerkx, programmamanager bij VitaValley, over de rol van deze netwerkorganisatie in de transitie naar passende zorg. Daarbij is ā€˜zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kanā€™ het uitgangspunt. Netwerken is dan een noodzaak: VitaValley faciliteert leernetwerken, regionale themacoalities en ontwikkelen van kennis- en innovatieprogrammaā€™s. En is betrokken bij programmaā€™s als 2diabeat, het SETup programma en Vitaal thuis. VitaValley wil het delen van kennis nog toegankelijker maken dan het op dit moment is.

PICTURE

Guido Duijzers, Business development manager bij ActiveCollective, presenteerde de webapplicatie-tool PICTURE. Deze innovatie kan behandelbeslissingen voor hersentumoren voor het eerst ā€˜in kaartā€™ brengen. Door grote aantallen hersen-MRIs met resultaten van operaties en bestralingen in 3D samen te voegen. De database die zo ontstaat levert via Artificial Intelligence (AI) patronen op, die artsen zelf niet eerder herkenden. Dankzij deze combinatie van data kunnenĀ behandelingen gerichter worden ontwikkeld. Opdrachtgever was Amsterdam UMC, die de technologie wel beschikbaar had, maar niet in staat bleek om die via een gebruiksvriendelijke interface weer te geven. ActiveCollective ontwikkelde de applicatie PICTURE die inmiddels in 6 landen wordt gebruikt. Daarbij waren belangrijke ervaringen:

AI en sectoroverstijgende samenwerkingen

Wendy Onstenk is projectleider Ren voor de Regio bij Amsterdam UMC. Ze vertelde over een nieuw regionaal oncologienetwerk in de provincies Noord-Holland en Flevoland; OncoNoVo+. Steeds meer mensen krijgen kanker maar patiƫnten overleven langer, wat speciale uitdagingen veroorzaakt, zoals een stijgende zorgvraag. Het oncologienetwerk moet het uiteindelijk mogelijk maken dat 13 ziekenhuizen kunnen zien welke patiƫnt wanneer en waar behandeld moet worden, en wanneer doorverwezen wordt naar welk centrum.

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren is meer onderzoek nodig. OncoNoVo+ wil van zoveel mogelijk patiƫnten toegang tot zorgdata en lichaamsmateriaal. Slechts 5 tot 10% van patiƫnten neemt deel aan klinisch onderzoek, omdat er geen passend onderzoek bestaat of er wordt simpelweg niet aan gedacht. Daarom is een betere coƶrdinatie van regionaal onderzoek nodig. Naast zorg moet ook onderzoek dichter bij huis georganiseerd worden. Regionale ziekenhuizen missen vaak de ondersteuning om onderzoek te doen. Daarom komt een subsidie van KWF nu ten goede komt aan het aanstellen van regionale teams.

Ook administratief is een verbetering nodig, stelde Wendy. Er zijn zoveel procedures en formulieren dat het bijna onmogelijk is onderzoek op een goede manier uit te voeren. Een centraal loket kan het werk van zoveel mogelijk onderzoekers en aanvragers uit handen nemen.

Als handvatten voor innovatie noemde Wendy:

Wendy sprak een brede uitnodiging uit om mee te denken hoe dit gerealiseerd kan worden.

Innovatielab

Robert Thijssen, programmaleider en FĆ©lice de Charro, adviseur bij Sigra spraken over oplossingen en uitdagingen in hun innovatielab.

Sigra is een regionaal samenwerkingsverband van ongeveer 150 organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland. In het innovatielab wordt gewerkt aan oplossingen voor complexe uitdagingen die vragen om een radicalere zienswijze. Het innovatielab neemt afwisselend de rol in van kennismakelaar, verbinder, aanjager en bouwer van een consortium. Maar ook die van ontwikkelaar van een doorbraakstrategie of innovatief concept.

In het project Dolce Vita ging Sigra aan de slag, samen met Amsterdam UMC, CWI, VU en ahti om knelpunten aan te pakken in de zorglogistiek rondom kwetsbare ouderen. Hun plaatsingstijd werd daarin verkort. Ook het ontwikkelen van vraagvoorspelling is een activiteit binnen Dolce Vita.

Op landelijk niveau zet het project in op datagedreven samenwerking. Daarbij begeleidt het innovatielab instellingen in het ontwikkelen van datavolwassenheid. En het lab schaalt cBoards op, een platform waar zorgprofessionals bij elkaar komen.

Robert besprak de geleerde lessen van het innovatielab:

Robert vatte de juiste houding bij innoveren kernachtig samen: ā€˜Om nieuwe oceanen te ontdekken moet je durven de kustlijn uit het oog te verliezen.ā€™

Discussie

Het ongeveer 70-koppige publiek zorgde via vragen voor een levendige uitwisseling van vragen, ideeƫn en adviezen. Een aantal daarvan vatten we hier samen.

Wil je op de hoogte blijven van onze innovatiecafƩs en matchingevents? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.