In de dynamische wereld van de zorg spelen technologische innovaties een steeds grotere rol. Maar hoe worden deze innovaties eigenlijk gefinancierd? Om hier inzicht in te bieden, heeft Vilans de 'Factsheet financiering zorgtechnologie' opgesteld. Deze factsheet biedt een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Per wet worden de volgende aspecten belicht:

Daarnaast worden er in de factsheet relevante verwijzingen gegeven voor meer verdieping. Bekijk de factsheet op de website van Vilans.