Begin maart 2020 opende de eerste subsidieronde van de Implementatie- en opschalingscoaching. Dit bleek al snel een groot succes waardoor het budget sneller opraakte dan verwacht. Welke projecten hebben financiering ontvangen en wat kan een implementatiecoach voor ze betekenen?

Met deze subsidie kunnen zorgorganisaties en innovatoren (in samenwerking met een zorgorganisatie) hulp en ondersteuning van een implementatiecoach aanvragen. Deze coach helpt ze bij implementatie of opschalingsvraagstukken. Voor Zorg voor innoveren is dit de eerste subsidiemogelijkheid, een die met enthousiasme werd ontvangen. Al voordat de uiterste deadline werd bereikt, was het maximaal te honoreren aanvragen al ontvangen, met vroegtijdige uitputting van het budget als gevolg. 

40 projecten gehonoreerd

In totaal hebben 40 projecten uit ronde 1 financiering ontvangen. Zij konden met deze subsidie samen met een implementatiecoach aan de slag. Maar wat voor projecten waren dit en wat was precies de hulpvraag?

Het merendeel van de hulpvragen had betrekking op de coronasituatie; het leveren van zorg op afstand. Veel zorgorganisaties worstelden met het kiezen van de juiste toepassing of wilden graag hulp en ondersteuning bij het uitbouwen van de innovaties die ze al gebruikten. Door zorg meer digitaal aan te bieden, kunnen zij in deze tijd hun primaire proces zo veel mogelijk voortzetten. Deze innovaties lopen ver uiteen; het gebruik van beeldbellen, communicatieplatformen of monitoringtools.

Wil je een overzicht van alle gehonoreerde projecten en hun hulpvraag? Op de ZonMw-website kun je de publiekssamenvattingen van de projecten lezen.

Nieuwe ronde

Sinds 1 september 2020 is ronde 2 van de Implementatie- en opschalingscoaching geopend voor aanvragen. Deze ronde verschilt op enkele ar kleine punten van ronde 1, maar in de kern is er veel gelijk gebleven. Een belangrijke verandering is het aanvraagformulier. Dit is aangepast, en aanvraagformulieren uit ronde 1 kunnen daarom niet worden gebruikt in ronde 2.

Benieuwd hoeveel budget er nog beschikbaar is? Op de ZonMw-website vind je een actueel overzicht van het nog beschikbare budget.