Kwetsbaarheid, bottom-up innoveren en gefundeerde stappenplannen: het zijn een paar van de vele termen die de revue passeerden tijdens het Innovatiecafé Implementatie. Het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht stond op 8 februari geheel in het teken van implementatie in de zorg. Experts deelden hun ervaringen en gaven advies voor in de praktijk.

Maar voordat innovators en experts met elkaar in gesprek gingen, trapte zorgvernieuwer Janneke de Groot de bijeenkomst af. “Ik wil jullie bewust maken van de mindset waarmee je de gesprekken aangaat,” vertelde de eigenaar van innovatieadviesbureau Amplitudo. “Mijn advies is om met een ander perspectief naar je implementatie-proces te kijken. Richt je mindset op leren en jezelf ontwikkelen, in plaats van op presteren. Door je kwetsbaar op te stellen word je creatiever en ben je op termijn succesvoller.” 

Bottom-up innoveren

Na Janneke deelde ‘zorgvernieuwerskoppel’ Doortje Boshuizen van Vilans en Gerwin Vis van Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels hun ervaringen met implementatie. Zij zijn voorstander van bottom-up innoveren: krachten vrijmaken in mensen op de werkvloer, de vernieuwers zoeken in hen die het uiteindelijk moeten gaan doen. “Spar met collega’s of je manager,” tipte Doortje onder andere, “En vraag advies aan het personeel zelf. Waar lopen zij tegenaan?”. Karlijn Stals van het Nederlands Jeugdinstituut beaamde deze instelling. “Het personeel is de sleutel tot succes. Deze mensen staan in de ‘arena’. Bij wie zou je anders moeten beginnen?”  

Netwerken 

Tijdens het tweede deel van de middag konden zorgvernieuwers in gesprek gaan met tien implementatie-experts met uiteenlopende specialisaties. “Ik ben heel tevreden,” vertelde Stef Stienstra, innovator bij Reinaerde, na een gesprek met Doortje Boshuizen en Gerwin Vis. “We zijn bezig met een pilot voor een slimme incontinentieluier. Als die goed verloopt, gaan we het product implementeren. En daar kon ik advies voor gebruiken. Ik heb bruikbare tips gekregen. Ik ben ook toegevoegd aan de groeps-Whatsapp voor innovators in de gehandicaptenzorg en heb nummers uitgewisseld met Gerwin.” 

Handreiking

Ook Laura Vuijk, onderzoeker bij Stenden Hogeschool Leeuwarden, ging tevreden naar huis. “Ik verwachtte dat het hier vooral nog over de basis van innoveren zou gaan. Maar toen hoorde ik dat Buro Wisselstroom hier ook was en al een handreiking voor e-health implementatie heeft ontwikkeld. Perfect, ik was na één tafel al klaar!” 

“De middag begon met nuttige adviezen,” mailde een deelnemer ons de volgende dag. “Zoals: stel jezelf open en nieuwsgierig op. Verder heb ik veel lessen geleerd en ben ik bevestigd in wat ik al deed. Bedankt voor het organiseren van dit innovatiecafé.”