Na vier succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, opent op 1 september 2021 de vijfde en laatste ronde. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in!Let op: wegens overweldigend succes is deze ronde voortijdig gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.
In de laatste ronde is € 700.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 5.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van vier maanden.

Doelgroep

De regeling kan aangevraagd worden door gemeenten en GGD’en, aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD.

Eén traject per keer

Per hoofdaanvrager (op organisatieniveau en per KVK-registratie) mag er maximaal één lopend traject zijn in het kader van deze regeling. Heb je nog een lopend traject uit een eerdere ronde, dan dien je hiervan het eindverslag in alvorens een nieuwe aanvraag kan worden gedaan.

Coaching

De (organisatie van de) coach mag maximaal € 50.000,- per ronde ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling. 
In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Geïnteresseerd?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je indienen tot uiterlijk woensdag 27 oktober, 14.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline van woensdag 27 oktober (14.00 uur) bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep.

Heb je al eerder een aanvraag ingediend bij vorige rondes en wil je opnieuw een traject starten? Leuk, dan weet je wat je kan verwachten! Houd er wel rekening mee dat elke ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken.

Vragen?

Heb je nu al een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Deze FAQ helpt je verder. Heb je nog steeds vragen? Meld je dan aan voor ons online spreekuur op woensdag 8 september van 15.00 – 16.30 uur. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor dit online spreekuur. We zullen je vervolgens indelen in een tijdslot, waar je de tijd krijgt om al jouw vragen te stellen. Hiervan stellen we je tijdig op de hoogte.

Let op: wegens overweldigend succes is deze ronde voortijdig gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.