Op donderdag 3 februari 2022 van 15.00 ā€“ 16.45 uur vindt onze volgende online editie van het InnovatiecafĆ© in samenwerking met Zorginnovatie.nl plaats! Ditmaal met het thema: patiĆ«ntparticipatie bij innovatie. Het samenwerken met patiĆ«nten bij zorgvernieuwingĀ is dĆ© manier om innovaties beter te laten landen in de praktijk. Maar hoe innoveer je samen met patiĆ«nten? Waar vind je ze? Hoe betrek je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij zorgvernieuwing? Op deze vragen en nog veel meer krijg jij antwoord tijdens het innovatiecafĆ©. Meld je dus snel aan!Let op: vanwege een overweldigend aantal reacties is het aanmeldformulier gesloten.

Tijdens dit innovatiecafĆ© krijg je praktische tools aangereikt, delen sprekers inzichten op gebied van co-creatie en luister je naar interessanteĀ ervaringen van ondernemers. Maar dat is nog niet alles. Meld je snel aan voor dit leerzame innovatiecafĆ© en open de discussie, netwerk met collegaā€™s in de zorg en vooral: laat je inspireren.

Wat wordt bedoeld met patiƫntparticipatie?

Het samenwerken met patiĆ«nten bij zorgvernieuwingĀ is dĆ© manier om innovaties beter te laten landen in de praktijk. Niet alle vernieuwing is ook per se een verbetering. Zinnige innovaties leiden tot zinnige zorg, die beter past bij de behoeften van de patiĆ«nt en die onder meer leidt tot minder onnodige zorg en minder verspilling. Het is zinvol om potentiĆ«le innovaties in een experimentele setting uit te proberen en patiĆ«nten daarbij nauw te betrekken; in ontwerp, ontwikkeling Ć©n uitvoering. Dat zorgt er mede voor dat een vernieuwing bij een succesvolle uitkomst uiteindelijk kan landen in de kwaliteitsstandaarden in de zorg.

Patiƫntparticipatie is het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiƫnten of cliƫnten en/of hun naasten bij onderzoek, innovatie of kwaliteit van zorg. De bijdrage van patiƫnten wordt gebruikt om de relevantie van een bepaald product of initiatief te verhogen of de kwaliteit ervan te verbeteren. Patiƫnt kan overigens ook staan voor cliƫnt, naaste, ervaringsdeskundige of vertegenwoordiger.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze bijeenkomst bieden we jou vanuit verschillende perspectieven informatie over het onderwerp patiĆ«ntparticipatie. We vinden antwoorden op vragen als: hoe betrek ik de patiĆ«nt bij mijn innovatie? Hoe laat ik die samenwerking succesvol zijn? Hoe betrek ik mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij zorginnovaties? En welke verbetering is nodig bij de implementatie van zorginnovaties?Ā Informeren, netwerken en verbinden zijn de uitgangspunten.

We starten met een plenaire sessie van maximaal 60 minuten.Ā Na dit plenaire deel zijn er drie ronde tafels. Je kiest bij de aanmelding bij welke ronde tafel je graag wilt aanhaken. Dit is niet verplicht, maar juist hier is het mogelijk de discussie aan te gaan en te netwerken! je kunt van tevoren al een vraag indienen of een probleemstelling voorleggen. De perfecte gelegenheid om online gericht te netwerken!Ā 

Welke sprekers zijn er tijdens de plenaire sessie?

1. Innoveren vanuit patiĆ«ntenperspectief ā€“ Anne-Miek Vroom (IKONE)

Waarom is samenwerken met patiĆ«nten/cliĆ«nten/naasten belangrijk bij innovatie? Hoe ga je die samenwerking aan? En met wie? Anne-Miek zal ons vanuit ervaringen met patiĆ«ntparticipatie bij innovatie meenemen in de lessons learned. Je krijgt hierdoor niet alleen energie om zelf aan de slag te gaan met participatie, maar ook praktische tools aangereikt die ervoor zorgen dat jij vanaf morgen impact zĆ©lf kan maken met participatie.Ā 

Door wie? Anne-Miek Vroom heeft een achtergrond als medisch socioloog, is ervaringsdeskundige in de zorg en tevens de oprichtend directeur van IKONE. IKONE ondersteunt, traint en adviseert zorgaanbieders, bedrijven en overheden bij patiƫntparticipatie bij innovatie, transformatie, onderzoek en beleid. Ook biedt IKONE met IKOcreate een online leeromgeving voor moeiteloze co-creatie met patiƫnten.

2. Lessons learned van co-creatie in zorginnovatie ā€“ Rob in ā€˜t Zand (Health-Thing)
Mijn naam is Rob in ā€™t Zand en ben oprichter van Health-Thing. Gedurende een tweetal levensveranderende gebeurtenissen ervaarde ik hoe lastig het is om te leren van grotere groepen mensen net zoals ikzelf. Zodat ik gerichter aan de slag kon met mijn herstel als NAH patiĆ«nt en de weg naar een betere kwaliteit van leven vorm kon geven. Het was vooral veel zoeken terwijl ik zo benieuwd was naar hetgeen anderen had geholpen.

Een oplossing ontwikkelen die ik nodig had maar er toen niet was. Met een sterke intrinsieke drijfveer, startend vanuit een idee en overtuiging. Toewerkend naar een product, die aansluit bij behoeftes van de doelgroep en er uiteindelijk ook een onderliggend duurzaamverdienmodel is. Co-creatie met stakeholders, het in gesprek gaan met hen, luisteren en creĆ«ren is hiervoor cruciaal. Ik neem je heel graag mee in mijn lessons learned. Ā Ā 

Welke ronde tafels zijn er?

1. PatiĆ«ntparticipatie op de IC: familieleden, verpleegkundigen en patiĆ«nten verbinden ā€“ Rob Tieben (Post-IC)
Patiƫntparticipatie gaat om gedrag, motivatie en activatie: hoe verleiden we patiƫnten keer op keer om iets te doen dat op de lange termijn goed voor ze is. In deze sessie delen we inzichten over dit vraagstuk vanuit het Post-IC dagboek, een sympathiek dagboek voor de Intensive Care. Daarnaast onderzoeken we welke design principes toegepast kunnen worden in andere casussen of contexten, en verkennen we uitdagingen van deelnemers.

Door wie? Rob Tieben is founder & creative director bij Game Solutions Lab. Hij creĆ«ert sociale en speelse en slimme technologische games en apps om gedrag van mensen op een impactvolle manier te beĆÆnvloeden. Met een voorliefde voor gezondheid en geluk.

2. Het verhaal vanuit patiĆ«ntperspectief: Welke verbetering is nodig bij de implementatie van zorginnovaties? ā€“ RenĆ© Luigies
Ervaringsdeskundigen zijn (toekomstige) gebruikers van nieuwe zorginnovaties. Ervaringsdeskundigen kunnen gevonden worden in de vele patiĆ«ntenorganisaties die Nederland kent, via focusgroepen of anderszins. Hoewel er de afgelopen jaren wat dit aspect betreft veel verbetering te signaleren valt, is er nog zeker ruimte voor verdere verbetering.Ā Nog steeds (te) veel zorginnovaties worden bedacht vanachter de tekentafel. Het ontbreekt nog te veel aan de "why", waarom is een zorginnovatie gewenst? Die "why" vraag kan het best opgehaald worden bij de gebruiker zelf: waarom zou die een zorginnovatie gaan gebruiken? In dit ronde tafel gesprek zullen wij nader ingaan op deze aspecten vanuit patiĆ«ntenperspectief die essentieel zijn voor een succesvolle implementatie van zorginnovaties.Ā 

RenƩ Luigies is vanaf zijn 30e als patiƫnt met een erfelijke bloedafwijking betrokken bij innovaties in de zorg. Hij maakt zich hard om alle stakeholders die betrokken zijn bij zorginnovaties rond de tafel te krijgen. Hij heeft veel ervaring met business modellen van zorginnovators en helpt hen vanuit zijn ervaring graag een stapje verder.

3. Digitalisering en gezondheidsvaardigheden ā€“ Chandra Verstappen Ā (Pharos)Ā & Dicky Gingnagel (Stichting ABC)
Hoe zorg je dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden van jouw zorginnovatie kunnen profiteren? Zodat digitalisering juist bij kan dragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen?

Chandra Verstappen (Pharos) neemt je mee in de achtergronden en cijfers en gaat in gesprek met Dicky Gingnagel, taalambassadeur bij Stichting ABC. Lezen en schrijven is voor hem niet vanzelfsprekend. Ze bespreken het belang van makkelijk te gebruiken digitale toepassingen zoals een PGO. Ook de rol van zorgprofessionals en hun organisatie bij het stimuleren en enthousiasmeren van hun patiƫnten voor digitale zorg. Chandra en Dicky geven je interessante voorbeelden, inzichten en praktische tips. Bijvoorbeeld over hoe je mensen betrekt bij de (door)ontwikkeling van zorginnovaties.

Chandra Verstappen is senior adviseur en projectleider bij Pharos. Haar hart gaat sneller kloppen van het samenwerken met de mensen om wie het gaat bij de aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen. Bereiken en betrekken van mensen in kwetsbare situaties door bijvoorbeeld laaggeletterdheid, migratieachtergrond of langdurige armoede is cruciaal. Juist bij zorginnovatie!

Enthousiast? Schrijf je in!

Je kunt je aanmelden voor dit online innovatiecafƩ via onderstaande knop. Let op! Bij je inschrijving kies je ook welke ronde tafel je wilt bijwonen. Hiervoor geef je een eerste en tweede keuze op. We doen ons best om je in te delen bij jouw eerste keuze, maar we kunnen dit niet garanderen. Iedereen schuift bij ƩƩn ronde tafel aan. Een ronde tafel bijwonen is niet verplicht.

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats via Zoom. Op uiterlijk 2 februari ontvang je van ons de link naar de bijeenkomst en krijg je te horen bij welke ronde tafel je bent ingedeeld.

Let op: vanwege een overweldigend aantal reacties is het aanmeldformulier gesloten.