Van 24 t/m 28 januari organiseert het Nederlandse Implementatie Collectief (NIC) de derde editie van de Week van de Implementatie. Tijdens deze week zijn er allerlei (online) activiteiten georganiseerd rondom het onderwerp implementatie, waaronder ons spreekuur op donderdag 27 januari. Zoek je antwoorden op vragen over innovaties implementeren of opschalen in de zorg? Loop je vast bij het vinden van de weg om een innovatie ingevoerd te krijgen in de praktijk? Wil je hulp bij het maken en uitvoeren van een implementatieplan? Meld je aan voor ons online spreekuur, dan helpen wij je graag een stap verder in jouw implementatieproces.

Wat doet het NIC?

In de aanloop naar de Week van de Implementatie spraken wij met Leo Jetten, senior programmamanager bij ZonMw en coördinator van het Nederlands Implementatie Collectief (NIC). Het NIC is een lerend netwerk op het gebied van implementatie. Het biedt een platform waar je terecht kunt voor implementatievragen uit de praktijk, opleidingsmogelijkheden en uitwisseling van kennis. “Wij willen binnen het netwerk verschillende ervaringen bij elkaar brengen, zodat je via het NIC alle informatie kunt vinden die jouw implementatietraject kan ondersteunen”, vertelt Leo. Dit doet het NIC door bijvoorbeeld methodes, tools en opleidingen samen te brengen. De primaire focus ligt op de implementatie van innovaties in de zorgsector, maar er wordt ook geleerd van andere sectoren. Het NIC onderhoudt als lerend netwerk contacten met verschillende sectoren, zowel nationaal als internationaal. “De kennis die we uit andere omgevingen opdoen kunnen we vervolgens weer vertalen naar de gezondheidszorg.” 

Contextafhankelijk maatwerk

Hoe je een innovatie succesvol implementeert in de zorg is erg afhankelijk van de context waarin dit wordt gedaan. Een technologische innovatie implementeren in een proces waar zorgaanbieders centraal staan, of sensortechnologie implementeren in een thuissituatie. Dat zijn twee verschillende contexten. “Je moet je afvragen voor wie jouw innovatie bestemd is en hoe diegene het gaat gebruiken. Is een ervaringsdeskundige of eindgebruiker betrokken bij de ontwikkeling? En dan gaat het ook niet over de patiĂ«nt alleen, maar bijvoorbeeld ook over de omgeving waarin de patiĂ«nt functioneert met die innovatie. Contextafhankelijk maatwerk is een belangrijk aspect dat moet worden meegenomen."

Waar moet je rekening mee houden als je een innovatie succesvol wilt implementeren?

Er zijn allerlei aspecten die een rol kunnen spelen tijdens het implementatieproces. “In welke situatie ga je wat implementeren? Wat betekent dat voor het proces waarin het moet worden ingebed en wat betekent dat voor de cultuur van de organisatie? Wie zijn de gebruikers van het ‘nieuwe ding’ dat geĂŻmplementeerd moet worden en wie staan daar omheen? Hoe wordt het ontvangen?” Met die aspecten moet je dus ook rekening houden wil je zorgen dat jouw innovatie binnen een bepaalde omgeving geaccepteerd wordt. “Mensen die gewend zijn om bepaalde dingen al jaren op dezelfde manier te doen, zijn soms moeilijk te overtuigen dat het ook anders kan. Dat het voor hen leuker wordt en het voor de organisatie en de patiĂ«nt beter is. Maar hoe kan je iemand nou tot ander gedrag verleiden? Die gedragskant is dus ook belangrijk om mee te nemen in de implementatiepraktijk.” Het NIC wil voorzien in praktische hulpmiddelen om de kennis die er is en die wordt ontwikkeld, doelgericht te kunnen inzetten voor transities in de zorg.

Een register van implementatie deskundigen

Het NIC zet de komende drie jaar in op verdere groei als lerend netwerk door de bestaande kennis met elkaar te verbinden. “Implementatie is eigenlijk nog een heel jong vakgebied”, vertelt Leo. Er zijn wel opleidingen om implementatiekundigheid op te doen, maar een officiĂ«le erkenning is er nog niet. “Maar iedereen die in de afgelopen twintig jaar allerlei ervaring met implementatie heeft opgedaan, heeft die deskundigheid wel mede ontwikkeld.” Alleen hoe vind je die deskundigen? “Het zou dus mooi zijn als het NIC daar in de toekomst ook bij kan helpen, door bijvoorbeeld een register met implementatie deskundigen te gaan beheren.”

Meer informatie?

Met de week van de implementatie wil het NIC het ‘vakgebied implementatie’ extra onder de aandacht te brengen. Wil je meer informatie over de week van de implementatie of over het de activiteiten van het NIC. Ga dan naar de website: nederlandsimplementatiecollectief.nl.

Je kunt je aanmelden voor ons implementatiespreekuur via onderstaande knop.

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk.