In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw met de uitvoering van het nieuwe programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (2018 – 2020). Dit nieuwe programma heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de extramurale hulpmiddelenzorg.

Er is door het ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld om onderzoek uit te zetten naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de extramurale hulpmiddelenzorg. Dat moet bijdragen aan de beoordeling van hulpmiddelen(zorg) voor pakketinstroom en aan het gepast gebruik van hulpmiddelen(zorg) door de patiënt/gebruiker.