De nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Gezondheid & Zorg 2024-2027 is gelanceerd. Hierbij bundelen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de krachten om te werken aan de transformatie van de gezondheidszorg. De KIA borduurt voort op de vorige strategieperiode (2020-2023) en voert ook de nodige verbeteringen door.

De transformatie van de zorg wordt steeds urgenter. De kennis en innovatiepartners willen daarom het tempo verhogen en ook focus en vernieuwing aanbrengen. Zij richten zich met hun nationale kennis- en innovatienetwerk op technologische innovatie en valorisatie door publiek-private samenwerking.

Wat is er nieuw?

Er is een nieuwe Gezondheid & Zorg missie toegevoegd die is gericht op het voorkomen van maatschappelijk ontwrichtende gezondheidsdreigingen. Ook heeft het kabinet drie belangrijke speerpunten toegevoegd, namelijk digitalisering & sleuteltechnologieƫn, circulaire economie en klimaat & energie.

Het doel?

De Kennis- en Innovatieagenda Gezondheid & Zorg 2024-2027 moet bijdragen aan het behalen van de 5 Gezondheid & Zorg missies en aan de zorgtransformatie die centraal staat in de zorgakkoorden en programmaā€™s van VWS.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van Health~Holland