De periode voor het indienen van een projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg is gestart.  Deze periode loopt van maandag 19 juli 2021 tot en met dinsdag 28 september 2021 vóór 14:00 uur. Voordat een subsidie kan worden aangevraagd, moet eerst een projectidee worden ingediend. Het doel van de subsidieregeling Veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg. Als de zorg bewezen effectief en doelmatig is, wordt deze opgenomen in het basispakket.

Onderzoek is vaak kostbaar

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, is onderzoek van voldoende kwaliteit nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg zo hoog, dat dit het doen van onderzoek belemmert. Daardoor komen veelbelovende medische behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen vaak niet snel genoeg beschikbaar voor patiënten. Voor de financiering van nieuwe veelbelovende zorg en het bijkomend onderzoek is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld.

Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode (maximaal 6 jaar) onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit van de nieuwe zorg ten opzichte van de gebruikelijke zorg. En gegevens over de kosten van de behandeling ten opzichte van wat het oplevert aan gezondheidswinst voor de patiënt (kosteneffectiviteit).

Aan het eind van het onderzoek beoordeelt het Zorginstituut op basis van het verzamelde wetenschappelijk bewijs of de zorg voldoet aan 'de stand van wetenschap en praktijk’. Als dat zo is, kan de zorg definitief worden opgenomen in het basispakket. Voordat een aanvraag voor subsidie wordt gedaan, moet eerst een projectidee worden aangeleverd. Hierin staan onder andere het doel en de relevantie van het project. Partijen hebben tot en met dinsdag 28 september 2021 de tijd om dit te doen.

Subsidieprojecten die dit jaar in subsidieronde 4 gaan starten

De regeling bestaat sinds 2019 en wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland en ZonMw. Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar. In juli 2021 hebben 3 projecten subsidie ontvangen om hun onderzoek uit te voeren. De projecten hebben samen in totaal ongeveer € 25 miljoen subsidie gekregen. Het gaat om onderzoeken naar veelbelovende zorg voor de behandeling met een kunstalvleesklier bij diabetes type 1-patiënten met een te hoge, (vaak) te lage of sterk schommelende bloedglucosewaarde (ongeveer € 10 miljoen). Een studie naar een behandeling voor slokdarmkanker met off-label toepassingen van 2 geregistreerde geneesmiddelen (ongeveer € 8 miljoen) en een onderzoek naar kniedistractie als behandeling voor jonge patiënten met ernstige knieartrose (ongeveer € 7 miljoen). 

Bron: Zorginstituut Nederland, lees hier het volledige nieuwsbericht