ZonMw heeft een Budget Impact Analyse (BIA) leidraad en rekentool laten ontwikkelen om de drempel voor routinegebruik te verlagen. De hulpmiddelen zijn bedoeld voor onderzoekers, maar ook voor gebruikers als zorgprofessionals, budgethouders, overheden en zorgverzekeraars.

Een BIA brengt de verwachte verandering in (totale) uitgaven in kaart als gevolg van implementatie van nieuwe zorg (interventie, proces) of de-implementatie van bestaande zorg. Een BIA richt zich op de vraag of de implementatie 'daadwerkelijk financierbaar' is.

Waarom deze BIA leidraad en rekentool?

De tools werden ontwikkeld als reactie op signalen vanuit het veld. Er bleek behoefte aan een eenvoudige handleiding voor het uitvoeren van een BIA . Doel van de hulpmiddelen is het veld beter te faciliteren om de financiële consequenties van toepassing van kennis uit doelmatigheidsonderzoek inzichtelijk te maken en verder te brengen in de praktijk.

Meer informatie

Benieuwd naar wat een BIA voor jou kan betekenen? Lees het op de website: