Hoe kun je snel én zorgvuldig innovaties met passend bewijs van de meerwaarde naar de patiënt brengen? Aan de hand van een systematische verkenning van 4 innovatievoorbeelden, namelijk MR-Linac, SkinVision, intra-arteriële trombectomie en Flash glucose monitoring, is gezocht naar gemeenschappelijke verbanden. Hieruit zijn lessen te trekken om innovaties op verantwoorde wijze in het Nederlandse systeem te introduceren en op te schalen. Een landelijk dialoogkader, bij voorkeur onder coördinatie van een nationale instantie, kan helpen om gesprekken en afspraken over meerwaarde tussen diverse stakeholders te faciliteren.

4 case studies over zorginnovatie

Het innovatielandschap in de zorg is divers, en het pad dat elke zorginnovatie doorloopt om bij de patiënt of gebruiker te komen ook. Innovatie is nodig om de zorg in Nederland toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Hierbij moeten we ook nadenken over hoe de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor alle Nederlanders. 

In deze systematische verkenning zijn 4 innovaties als case studies uitgediept: 

Bron: Zorginstituut Nederland, ga hier naar het volledige nieuwsbericht en de download van het rapport.