Eind juni heeft ZonMw twee subsidierondes 'implementatie passende zorg' geopend. Op dinsdag 30 augustus is er een online gelegenheid om jouw prangende vragen omtrent deze subsidierondes te stellen.

Subsidie voor implementatie van kennis en interventies

Binnen de subsidieoproep 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' kunnen uitgewerkte aanvragen worden ingediend gericht op het verder brengen van opbrengsten en bijvangsten van afgeronde ZonMw-projecten uit de vier programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) die relevant zijn voor het bevorderen van passende zorg. Ook nieuwe, losstaande implementatieprojecten zijn welkom.

Aanmelden niet nodig

Het digitale spreekuur start op 30 augustus om 11.00 uur met een korte presentatie over de subsidieoproepen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Bekijk de website van ZonMw voor de Zoom-link.