Zoals verwacht was de coronacrisis een belangrijk item was tijdens Prinsjesdag. Extra maatregelen ter bestrijding van COVID-19 worden benadrukt en daarbij besteedt de overheid veel aandacht aan digitalisering en implementatie.

Naast meer zorgpersoneel, versterking van de jeugdzorg en het terugdringen van dakloosheid, trekt de overheid extra geld uit voor digitalisering van de zorg. De coronacrisis heeft nogmaals onderstreept wat het belang is van digitale zorg. Extra geld gaat onder andere naar de SET COVID-19 2.0 regeling en Zorg van Nu. Ook onze eigen Implementatie- en opschalingscoaching regeling wordt genoemd. Met deze regeling kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars ondersteuning krijgen bij een implementatie of opschalingsvraagstuk. Is deze regeling van toepassing voor jouw organisatie? Bekijk deze pagina voor veelgestelde vragen.

Op de website van de Rijksoverheid staat een korte, gemakkelijk leesbare samenvatting van de belangrijkste maatregelen voor de zorg.