In sommige gevallen komt een patiënt bij meerdere zorgaanbieders terecht voor dezelfde klacht. Er is dus niet altijd sprake van één type zorg. Maar: voor deze sectoroverstijgende zorg zijn op dit moment nog geen passende betaalmogelijkheden. Terwijl dit juist de samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende domeinen en sectoren kan vereenvoudigen. Daarom wil de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met Zorginstituut Nederland (ZiN) een sectoroverstijgende betaaltitel laten invoeren.

Onlangs verscheen er een artikel over de sectoroverstijgende betaaltitel in Fizier het tijdschrift van Fizi, beroepsvereniging zorgfinancials. Hierin schrijven Amber Kampstra, Dorien Mol en Iris Van Stel wat de volgende stap is: de praktische uitvoerbaarheid voor zorgaanbieders en zorgfinancials onderzoeken en een advies aanleveren bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Wil je meer weten over de sectoroverstijgende betaaltitel of het proces rondom het advies van de NZa en ZiN? Lees dan het artikel op pagina 22 in Fizier.