Met behulp van e-health wordt het voor steeds meer ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking mogelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Met de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is het voor zorgaanbieders en inkopers mogelijk om deze e-health oplossingen op te schalen en te borgen. Veel zorgaanbieders hebben al succesvol gebruik gemaakt van deze regeling, zo ook Mirthe van de Belt. Zij vertelt over haar ervaringen met de regeling.

Dit jaar maakte het ministerie van VWS maakt extra geld vrij voor SET COVID-19 en SET COVID-19 2.0 om zorg op afstand temidden van de coronacrisis te stimuleren. Een goede illustratie van wat er via de SET regeling bereikt kan worden is het verhaal van Mirthe van de Belt. Zij werkt als Product owner bij NAAST. Vanuit het innovatiecluster Achterhoek werken zij, met de inzet van een SET-subsidie, al jaren aan zorg op afstand.

Benieuwd naar het verhaal van Mirthe? Lees het hele verhaal inclusief de video!