Werk je bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? En wil je bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor jouw zorginstelling. 

De SOW geeft jouw organisatie een financieel steuntje in de rug om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Dit kan eventueel in samenwerking met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten. Vraag bijvoorbeeld subsidie aan voor projecten gericht op meer samenwerking, minder administratieve lasten en meer intervisie en collegiale toetsing. Je kunt het geld deels gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren. Subsidie aanvragen kan vanaf 3 mei tot en met 30 juni 2021. Je kunt je wel alvast voorbereiden op de aanvraag en een quickscan invullen om te zien of jouw project straks op subsidie kan rekenen. Meer informatie en inspiratie vind je op rvo.nl/sow. 

Achtergrond

Ook de wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieken en langer thuiswonende ouderen blijft groeien en zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat je¬†vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cli√ęnten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het ‚ÄėHoofdlijnenakkoord Wijkverpleging‚Äô en ‚ÄėToekomstperspectief Wijkverpleging‚Äô.¬†

Budget

Het budget voor deze regeling is in totaal ‚ā¨ 114 miljoen voor 2021 en 2022.¬†