De periode voor het indienen van projectideeĆ«n voor veelbelovende zorg is gestart. VanĀ donderdag 14 maart tot dinsdag 14 mei 2019 kunnen ideeĆ«n worden ingediend.Ā Het doel van de subsidieregeling 'veelbelovende zorg'? Het versnellen van de toegang van de patiĆ«nt tot potentieel veelbelovende zorg, via opname in het basispakket.

Op dit moment wordt zorg alleen vergoed vanuit het basispakketĀ als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Dat betekent dat de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium:Ā de ā€˜stand van de wetenschap en praktijkā€™. Om vast te stellen hoe effectief de zorg is,Ā zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Veelbelovende behandelingen

Via deĀ regeling 'veelbelovende zorg'Ā is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS ieder jaar maximaal ā‚¬ 69 miljoen beschikbaar. Voor deze eerste ronde in 2019 bedraagt het subsidieplafond ā‚¬ 40 miljoen. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.