Je kunt je projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg weer indienen. Het doel van deze regeling: ervoor zorgen dat patiĆ«nten versneld toegang krijgen tot veelbelovende zorg via de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland voert deze regeling uit in samenwerking met ZonMw. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 14 maart 2023 voor 14.00 uur.Ā 

De regeling is bedoeld voor relatief duurdere zorg die effectief lijkt. In Nederland wordt zorg alleen vergoed vanuit het basispakket als die tenminste even effectief is als de standaardzorg. Om dit te kunnen vaststellen, is kwalitatief goed vergelijkend onderzoek noodzakelijk. Zorgkosten kunnen flink oplopen tijdens het onderzoek, terwijl deze lastig te financieren zijn. Met de financiĆ«le steun via de subsidieregeling Veelbelovende zorgĀ kunnen kosten van zorg voor patiĆ«nten tijdens onderzoeken worden vergoed. Ook leiden de resultaten van het onderzoek rechtstreeks tot een beoordeling of deze zorg tot het basispakket behoort.

Meer weten?

Bekijk een overzicht van alle voorwaarden op de website van het Zorginstituut Nederland.