Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de andere partners in het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben op 22 januari het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend. Eenvoudige, landelijke elektronische uitwisseling van patiƫntgegevens in de zorg komt daarmee een stap dichterbij.

Met het uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Het akkoord voorkomt ook dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen.

Voor een optimaal gebruik van patiƫntgegevens moeten die beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Tot nu toe is het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens maar beperkt mogelijk. Daarom zijn in het uitvoeringsakkoord afspraken vastgelegd over een versnelde ontwikkeling van:

Een soepele elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan een voor iedereen toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg. Het verhoogt de arbeidsproductiviteit van zorgverleners, maakt de administratie efficiƫnter en vormt een essentiƫle randvoorwaarde voor passende zorg.

IZA ondertekenaars

De partijen die het IZA hebben ondertekend, zijn: Federatie Medisch Specialisten, Actiz, De Nederlandse GGZ, InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, PatieĢˆntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.

Lees meer

www.gegevensuitwisselingindezorg.nl