Een standaard contracteringsmodel voor hybride zorg is er niet. Maar er zijn wel veel goede voorbeelden waarvan we kunnen leren. De hoofdlijnen die hieruit te halen zijn, vind je in het vernieuwde Stappenplan Contractering van het Vliegwiel, NeLL en VitaValley. Het stappenplan biedt ‘praktische hulp bij het contacteren van de juiste zorg op de juiste plek’.

Hoe kom je samen tot hybride zorg? Welke afspraken over structurele bekostiging kun je maken? Hoe stimuleer je de beweging naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats? De antwoorden op deze vragen vind je in het Stappenplan Contractering.

Wat is er vernieuwd?

De eerste versie van het Stappenplan Contactering werd in 2021 gelanceerd. Onlangs is het stappenplan in een nieuw jasje gestoken. Deze nieuwe versie is aangevuld met actuele informatie en de laatste ontwikkelingen.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het Vliegwiel.