Het eerste online innovatiecafé van 2021 op 9 februari, georganiseerd in samenwerking met zorginnovatie.nl, had Digivaardig in de zorg als onderwerp. Vertegenwoordigers van een zorginstelling en het onderwijs deelden hun ervaring en visie op de uitdagingen van het gebruik van nieuwe technologie in de zorg. Hoe krijg je medewerkers digivaardig zodat ze e-health toepassingen optimaal kunnen inzetten?

Tessel Houdijk, beleidsmedewerker Innovatie & Zorgvernieuwing bij het ministerie VWS was de eerste spreker tijdens de online bijeenkomst. Innovatie belooft en kan veel, stelde zij, maar als mensen er niet mee kunnen omgaan, kom je alsnog niet ver. Want digitale vaardigheden vormen een randvoorwaarde. We kennen allemaal de momenten van frustratie als er iets niet lukt of als we het niet snappen, betoogde Tessel. Iedereen heeft dingen te verbeteren en we moeten begrip hebben voor de zorgverlener die minder digitaal vaardig is. Gelukkig zijn er al veel trajecten binnen zorg en onderwijs die zich hier voor inzetten. Zo is er de website digivaardigindezorg.nl met leermaterialen, zelftests en tips. Zo zijn er zorgaanbieders met digitale helpdesks, er is een digihulplijn en ook de regeling Training tot digicoach van Zorg voor innoveren. 

Alle medewerkers digivaardig in 2030

Carla Kerkdijk, manager werk en leren bij zorginstelling Carintreggeland in Twente, deelde de plannen van haar bedrijf met de bezoekers van het innovatiecafé. De instelling heeft een nieuwe ambitie: anders professionaliseren en ook anders digitaliseren, met onder meer een digitaal cliëntendossier waarin de klant de regie heeft. En ook dat alle medewerkers in 2030 digitaal vaardig zijn. Digivaardigheid wordt een vast onderdeel van het introductietraject voor nieuwe medewerkers van Carintreggeland. De instelling zet breed in op digivaardigheid via een regionale projectaanpak, waarvan speeddates met medewerkers, een managementdag, de scholing van 19 digicoaches en het gebruik van landelijk ontwikkelde pr-materialen en communicatie onderdeel vormen. Daarnaast heeft de instelling een speciale medewerker zorgtechnologie en participeert in de Technologie en zorgacademie (TZA); waar nieuwe toepassingen worden getest en kennis wordt gedeeld.

Geef studenten een rol

Jolanda van Til is projectleider zorg en technologie bij het Deltion College. In haar verhaal benadrukte ze de positieve rol die studenten kunnen spelen in het bevorderen van digivaardigheid. Studenten beginnen pas met leren als ze weten wat ze eraan hebben, volgens Jolanda. Daardoor zijn ze juist zo geschikt om dat aspect aan anderen duidelijk te maken. Zo gingen studenten in gesprek met cliënten van InteraktContour: hoe kon de toepassing worden verbeterd om een potentiële verbetering van de kwaliteit van leven mogelijk te maken? Ze gingen op zoek naar ondersteunende toepassingen; dat traject was pas afgerond als de cliënt daadwerkelijk kon werken met de e-health toepassing. 
Jolanda had ook een aantal bruikbare tips: zoek contacten bij lokale mbo/hbo instellingen; haal stagiaires binnen jouw organisatie; bevraag medewerkers in opleiding en docenten en maak gebruik van de netwerkkaarten die www.digivaardigindezorg.nl biedt. Ga nadenken en uitproberen; niet alles zal een succes worden maar blijf erin vertrouwen dat je iets voor elkaar kunt betekenen.

Ronde Tafels

Na het plenaire deel waren er acht virtuele ‘ronde tafels’ waar bezoekers van het innovatiecafĂ© in kleiner verband verder discussieerden en met elkaar konden netwerken. Daar bleek dat dingen soms eenvoudiger zijn dat ze lijken. “Sommige oplossingen zijn zo simpel, dat je er even op gewezen moet worden. Gewoon iets doen is al erg belangrijk,“ werd er gehoord. Verder werd er vastgesteld dat, om wederzijds vertrouwen in e-health te verkrijgen, je een ‘bewijs’ moet leveren: laten zien dat het werkt door ervaring op te doen, samen met eindgebruikers; cliĂ«nten, familie en alle andere stakeholders.

Training tot digicoach

Op 2 maart opent een nieuwe ronde van de regeling Training tot digicoach. Deze biedt een subsidie voor het opleiden van medewerkers tot interne digicoaches, die collega’s kunnen ondersteunen in het opbouwen van voldoende digvaardigheid. Lees meer over deze regeling op de website van ZonMw.

Wil jij een van de volgende innovatiecafés van Zorg voor innoveren bezoeken, volg ons dan op LinkedIn of abonneer je op onze nieuwsbrief.