Het maximale aantal te honoreren aanvragen is bereikt in de vijfde en tevens laatste ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor innoveren. Wegens enorme belangstelling hebben wij een wachtlijst geopend, ook deze is inmiddels gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Aanvraag ingediend, maar nog geen bericht?

Een aantal aanvragen is nog in behandeling door ZonMw. Je kunt binnenkort bericht verwachten over je subsidieaanvraag.

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Naast de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor innoveren nog meer ondersteuningsmogelijkheden. Wij zijn het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces en een loket waar je direct je vraag over je zorginnovatie aan ons kan stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden, en als wij het zelf niet kunnen gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.