Sinds 2020 organiseert Zorg voor innoveren de succesvolle voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaching. Met behulp van deze regeling helpen coaches ondernemers concreet op weg bij de implementatie of opschaling van hun innovatie. Kevin Jacobs is één van de aanvragers van deze regeling en is de oprichter van VindiQu. Dit is een organisatie die de mensen met een zorgbehoefte door middel van een digitaal uitje een unieke en interactieve ervaring wil geven. Wat kan hij vertellen over zijn ervaringen tot nu toe?

Kevin heeft jarenlange ervaring als fysiotherapeut en als psychosomatisch therapeut. In zijn werk merkte hij dat de mogelijkheden voor behandelen soms gelimiteerd zijn. De wereld van mensen binnen een zorginstelling is vaak nog maar klein. Dit kan eenzaamheid tot gevolg hebben. “Deze mensen willen er ook nog graag op uit. Een uitje kan niet alleen veel levensgeluk geven, maar ook kwaliteit van leven”, aldus Kevin. Hij zag daar een mogelijkheid die nog niet werd benut en hieruit is het idee voor VindiQu ontstaan. 

Sociale impact maken

VindiQu is een start-up die zich richt op sociale impact binnen het zorgdomein. Zij verzorgen interactieve digitale uitjes voor mensen met een zorgbehoefte. Door middel van een livestream wordt het uitje naar de zorginstelling toe gebracht. Daarbij is een gids op locatie aanwezig en deze gids heeft via de livestream directe connectie met de zorginstelling. Dit geeft de mensen de gelegenheid om ook vragen te stellen aan de gids. “Door deze interactie met de gids kunnen we de mensen de best mogelijke beleving geven, zonder dat zij fysiek naar de locatie toe hoeven te gaan”, legt Kevin uit. De uitjes worden meestal in groepsverband georganiseerd. Zo wordt ook gestimuleerd om onderlinge conversaties aan te wakkeren. “Het heeft dus ook impact op het sociale domein van de bewoners onderling, omdat ze met elkaar een betekenisvolle ervaring doormaken en hier samen over kunnen praten. En zodoende proberen we eenzaamheid binnen zorginstellingen te verminderen.” Kevin geeft aan dat hij niet alleen enthousiaste reacties ontvangt van de bewoners in zorginstellingen, maar ook van het zorgpersoneel. “Dat er vraag is naar de uitjes en dat wij deze uitjes daadwerkelijk mogelijk mogen maken, dat is waanzinnig mooi.” 

Interactieve digitale uitjes

Het aanbod van VindiQu breidt zich steeds meer uit. Hiervoor zijn zij samenwerkingen aangegaan met partners in Nederland. Kevin geeft een paar voorbeelden: “Momenteel creëren we bijvoorbeeld een mooie samenwerking met de Floriade. We bezoeken diverse kleine of lokale musea. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een samenwerking met grotere musea, zoals het Mesdag Museum. En we maken ook wandelingen door bekende buurten. Als mensen bijvoorbeeld jarenlang in Haarlem hebben gewoon, dan is het mooi om herinneringen op te kunnen halen in de binnenstad van Haarlem. Onlangs is er zelfs een internationaal uitje naar Lourdes georganiseerd. Hieraan hebben bewoners van een zorgcentrum in verschillende tijdsloten deelgenomen."

Hulp van een coach

Innoveren in de zorg kan ook uitdagingen met zich meebrengen, hoe mooi een idee ook kan zijn. Kevin vertelt hierover: “Innovatie in de zorg wordt niet altijd direct omarmd. Ik merk dat mensen soms eerst iets moeten ervaren voordat je draagvlak kunt creëren bij een zorgorganisatie en haar werknemers. Er is wat meer tijd nodig om zorginnovaties ook daadwerkelijk op de werkvloer te implementeren en die daar te activeren.” 

Kevin diende een aanvraag in voor de regeling Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor innoveren en zijn aanvraag werd gehonoreerd. Dit gaf hem de gelegenheid om de hulp van een coach in te schakelen die goed aansluit bij de sector waarin hij werkzaam is. En waarmee hij ook goed kan overleggen. “We hadden meteen vanaf het begin een goede klik. Onze coach heeft al een aantal mooie dingen voor ons kunnen organiseren en kunnen uitzoeken. We hebben sowieso twee keer in de week contact om even met elkaar te sparren. En als er bepaalde vraagstukken zijn die we samen moeten bespreken, dan gaan we bij elkaar zitten om het uit te stippelen.” Kevin geeft hierbij aan dat hij nog steeds blij is met de samenwerking met de coach. “Het is echt een wekelijkse steun.”

Plannen voor de toekomst

“We willen in de toekomst graag een 'living lab' opzetten met een zorginstelling als samenwerkingspartner. Misschien wel in combinatie met gemeenten. Dus we zijn op zoek naar een samenwerkingsverband om vanuit de kenniskring die dan ontstaat de zorginnovatie beter te implementeren. Daarnaast willen we de beleving van de uitjes nog verder optimaliseren. Het is interessant om dat traject op te gaan zetten.”

Tips voor innovatoren

Kevin heeft profijt gehad van het voorwerk dat hij heeft gedaan voordat hij zijn aanvraag voor de Implementatie- en opschalingscoaching indiende. Hij geeft dan ook de volgende tip: “Verdiep je goed in wat je vraagstuk is, zodat je ook heel concreet met dat vraagstuk aan de gang kunt gaan. Kijk ook alvast welke coaches goed bij je passen. Ga vast in gesprek, zodat je ook direct kan starten.” Daarnaast heeft hij nog een laatste advies: “Sla de handen ineen om een innovatie in de markt te implementeren. Het hoeft niet eens in een bepaalde sector te zijn, het kan ook cross sectoraal.”