Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis bieden een brief aan de Tweede Kamer over Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing.

In de voortgangsrapportage doen zij verslag van de activiteiten, resultaten en plannen op het gebied van innovatieve zorg, waaronder Zorg voor innoveren. 

Innovatieve zorg als de zorg van nu

Steeds meer zorginnovaties worden succesvol ge√Įmplementeerd en opgeschaald.¬†Tegelijkertijd blijkt, onder andere uit cijfers uit de e-healthmonitor dat het gebruik nog achter blijft bij wat mogelijk en noodzakelijk is. Er is meer mogelijk om¬†innovatieve zorg ook daadwerkelijk de zorg van nu te laten zijn. In de brief benadrukken de ministers het belang van de bereidheid tot samenwerken. Niet alleen binnen organisaties maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld door de handen ineen te slaan tussen¬†zorgpartijen, pati√ęntenvertegenwoordigers, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en financiers.

Zorg voor innoveren ter ondersteuning bij innovatievraagstukken

Daarnaast blijven ervaren belemmeringen vaak te berusten op onvoldoende kennis van of onvoldoende duidelijke regelgeving. Onbekendheid met de regelgeving leidt tot het verkleinen van de gevoelde oplossingsruimte en tot handelingsverlegenheid. De ondersteuning die Zorg voor innoveren biedt¬†wordt daarom uitgebreid, enerzijds door de ‚Äėeerstelijns‚Äô vraagbaakfunctie te versterken, anderzijds door specialisten in de ‚Äėmoederorganisaties‚Äô eerder en directer te betrekken bij de beantwoording van meer complexe vragen.